Lathund för att möta ungas ohälsa i spåret av corona

Unga vuxna upplever en ökad isolering och ensamhet till följd av arbete och studier hemifrån under pandemin.
– Många har tappat rutiner kring sömn, mat och socialt umgänge och hamnat i en depression eller är på väg in i, säger Anethe Carlsson, Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Nu lanserar man en lathund för mötet med unga som mår psykiskt dåligt.

I en majoritet av landets regioner ser ungdomsmottagningar allvarligt eller mycket allvarligt på hur ungas mående påverkas av pandemin uppger Ekot, Sveriges Radio. Något som den sociala organisationen Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem också ser tydligt.
– Via vårt stora kontaktnät med föreningar i Huddinge, Botkyrka och Salem har vi fått signaler om att unga vuxna mår väldigt dåligt. Vi har uppmärksammat hur unga vuxna upplever en ökad isolering och ensamhet till följd av arbete och studier hemifrån, berättar Anethe Carlsson.

Som ett stöd i att möta unga som mår dåligt har Hela Människan tagit fram en lathund som kan vara till hjälp för till exempel ledare och föräldrar.
– Lathunden tar upp saker att tänka på när du möter en person som mår psykiskt dåligt. Förutom tips och råd finns också kontaktinformation till stöd som finns.

Samtidigt med kraven att arbeta och studera hemifrån har den sociala kretsen minskat väsentligt det senaste året, något som gjort att vardagens struktur och rutiner blivit otydliga. Många slutar äta, sover sämre och jobbar för mycket. Detta kan leda till nedstämdhet, ytterligare isolering och i värsta fall svårare psykisk ohälsa, såsom depression.
– Är du orolig för någon du möter, fråga hur hen verkligen mår. Det är alltid bättre att fråga en gång för mycket än för lite, och det värsta som kan hända är att du har fel, betonar Anethe Carlsson.

Lathunden kan du ladda ned gratis här:

Kontakt Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem:
Anethe Carlsson, ansvarig för projektet ”Ungas hälsa i spåret av corona”,
08-534 709 43, 070-73 709 43, anethe.carlsson@helamanniskan.se

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem bedriver lokalt socialt arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits sedan 1980. Målet är att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer t ex långtidsarbetslösa, personer i hemlöshet personer i hemlöshet och/eller aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer där risk- eller missbruk förekommer.

 

 

 


Tips! Lyssna till Anethe Carlsson när hon blir intervjuad i P4 Södertälje.
Inslaget börjar ca 20-30 sekunder efter musiken
>>Lyssna här