Spela Roll! Uppmärksamhetsvecka 8 – 14 februari

Spela Roll uppmärksammar barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket och återkommer varje år under den vecka som infaller runt alla hjärtans dag. I år är det tio år sedan uppmärksamhetsveckan genomfördes första gången!

Hela Människan deltar i veckan med ett seminarium. Se nedan.

Runt om i landet genomförs aktiviteter för att uppmärksamma dessa barn. 

Från centralt håll inbjuds till digitala seminarier: 

Måndag den 8 februari kl. 14.30-15.30
Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna (och fråga)
Talare: Anna-Carin Magnusson, handledare, föreläsare och specialistsjuksköterska för barn och ungdom
Värd för seminariet: Hela Människan Sverige 

Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30
”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
Talare: Elisabet Näsman, professor i sociologi
Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser” 

Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30
Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
Talare: Jeanette Haglund Svensson, Ersta Vändpunkten
Värd för seminariet: Junis 

Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30
”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
Talare: Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd
Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser”’ 

Läs mer: https://www.can.se/kalendarium/spela-roll-uppmarksamhetsvecka/ 

Önskar du delta på seminarierna går det bra att kontakta daniel.carlryd@can.se.