Pris för ovärderlig insats

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem har blivit tilldelade Kristdemokraterna i Huddinge kommuns vitsippepris.
– Det är ett fantastiskt arbete som Hela Människan har gjort under pandemin. Jag som kristdemokrat och vi som kommun är väldigt glada över insatsen, säger Karl Henriksson, kommunalråd (KD) i Huddinge kommun.

Under pandemin har Hela Människan tillsammans med sina huvudmän, kyrkorna, sett till att utsatta människor fått hjälp med mat och mediciner, men också möjligheten att prata med någon.

– För Hela Människan är priset en bekräftelse på att vi gör bra saker för människor i utsatta lägen. Vi hoppas att uppmärksamheten kan leda till att vi blir mer sedda i Huddinge och att nya samarbeten kommer igång, säger Carl-Johan Rapp Freed, verksamhetsansvarig för integration och äldrearbete på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem.

I början av pandemin fick Svenska kyrkan uppdraget av myndigheten för beredskap att hjälpa människor i riskgrupper.
– Då de är en av Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salems huvudmän så föll det sig naturligt att vi bistod i det arbetet eftersom vi har kylbil och personal som är vana att hantera livsmedel. Dessutom har vi erfarenhet av ekonomiska betalningssystem som sen kunde användas. Vi har kunskapen och engagemanget för att kunna hjälpa människor under en pandemi. Tillsammans med våra huvudmän når vi fram till människor när kommunen inte gör det, fortsätter Carl-Johan Rapp Freed.

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem har stöttat insatserna för bland annat inköp av matkassar och mediciner för äldre i kommunen och kyrkorna har sedan varit den sista kontakten ut till utsatta människor. De har genom sitt arbete där de hämtar matsvinn från lokala handlare kunnat fylla ut matkassarna med extra varor och även dela ut matkassar till andra behövande i kommunen. Tillsammans med huvudmännen har de också haft kontakt med seniorer per telefon, ordnat trygghetsvandringar och fortsatt med integrationsarbetet. Utöver det har kyrkorna haft öppet och tagit emot samtal för den som behövt det.
– Vi ser att vi får detta pris som företrädare för våra huvudmän och för våra gemensamma insatser hittills under pandemin. Vi vill rikta ett stort tack till våra huvudmän och samarbetet under pandemin. Ju mer vi gör tillsammans, desto mer kan vi hjälpa människor i utsatta lägen, säger Carl-Johan Rapp Freed.

 

KD Huddinges motivering till vitsippepriset
Motivering: När coronapandemin drabbade Huddinge steg Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem fram och gjorde en ovärderlig insats för att hjälpa äldre och andra i riskgrupper med såväl inköp av mat, medicin och förnödenheter som telefonsluss för att lindra ensamhet och psykisk ohälsa. Därför tilldelas Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem Vitsippspriset i Huddinge för år 2020.

 

 

 

 

 

Karl Henriksson, kommunalråd (KD) i Huddinge kommun