Kvinna inför arbete

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem har fått medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för förstudien Kvinna inför arbete, som fokuserar på utrikes födda kvinnor. ESF är en fond för att främja sysselsättning och social delaktighet – att hjälpa människor att få ett jobb (eller ett bättre jobb).

Kvinna inför arbete är en av de 40-talet förstudier som fått pengar från ESF i Stockholmsregionen. Förstudierna ska fungera som underlag för utlysningar av EU medel under åren 2021–2027.

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem har lång erfarenhet av att möta utrikes födda kvinnor i våra verksamheter. Vår förstudie ska bland annat bidra med kunskap om vilka kombinationer av individanpassade insatser, som minskar trösklarna in till arbetsmarknaden för grupper av utrikes födda kvinnor.

Förstudien pågår januari-juni år 2021.

Vill du veta mer om förstudien?

Kontakta Inger Danilda, inger.danilda@helamanniskan.se