Värme och omsorg

Även i år fortsätter Hela Människan traditionen med jullunch och julkasse till människor som lever i utsatthet. Tack vare påhittiga lösningar och vilja hos personal och volontärer har verksamheten ställts om.
–Vi skulle aldrig vilja eller kunna stänga ner vår verksamhet, säger Staffan Lundin, ansvarig för Riagården. 

Hela Människans Carl-Johan Freed har tillsammans med sitt team packat de sista julkassarna för i år. Traditionen sträcker sig långt tillbaka i tiden och är uppskattad bland både dem som skänker mat och dem som tar emot.
– Julkassen ger vi till dem som är absolut mest behövande. Just nu är behovet stort hos utlandsfödda mammor med barn. Men fattigdom och utanförskap finns inte enbart några timmar på julafton. Vi möter människor som behöver din hjälp 365 dagar om året. Du kan hjälpa genom att skänka pengar eller ge av din tid, säger Carl-Johan Freed.

När resten av samhället stängde ner för hemlösa gjorde Riagården tvärtom. Idag står ett julpyntat uppvärmt tält utanför lokalen. Den öppna verksamheten har utökat sina öppettider för att kunna ta emot alla som behöver duscha, få nya kläder och mat.
–Vi skulle aldrig vilja eller kunna stänga ner vår verksamhet. De här människorna får ingen hjälp alls då. I år släpper vi istället in några i taget till jullunchen, och sen får de gott julfika ute i tältet. Allt sker på ett säkert sätt både besökare och personal, säger Staffan Lundin.

Hela människans verksamhet följer Folkhälsomyndigetens direktiv