Ledig tjänst: Handledare till secondhandbutik, lager och sorteringSpännande tjänst tillsammans med inspirerande kollegor. För dig som är inskriven hos
arbetsförmedlingen och har rätt till extra tjänst, introduktionstjänst eller lönebidrag.

Dina arbetsuppgifter
Du skall handleda våra deltagare på olika arbetsstationer inom butik, sortering och lager. Våra deltagare är personer i arbetsträning och rehabilitering och är hos oss under en begränsad tidsperiod.

Om tjänsten
Du skall helst kunna jobba 100% med två schemalagda kvällar (till 18.15) och varannan lördagar (9.30-15.30). Du skall tala god svenska eftersom en del av vårt uppdrag innebär att träna våra deltagare i svenska språket. Kassaarbete ingår i tjänsten. Du kommer att jobba i ett arbetslag tillsammans med handledare och konsulenter. Vi ger dig introduktion, stöd och handledning.

Ansökan
Ansökan skickas via e-post till hbs-ansokan@helamanniskan.se (obs vi tar endast emot skriftliga ansökningar). Ansökan behandlas kontinuerligt så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Om Hela Människan
Hela Människan är en resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits här sedan 1980. Vi är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på vår omvärlds behov. Vårt uppdrag är att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer. Vår arbetsinriktade rehabilitering är kopplad till våra olika sociala företag; en stor second handbutik, café och andra sociala företagsgrenar. Vi bedriver mötesplatser för personer i hemlöshet och/eller aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer där risk- eller missbruk förekommer. I hela organisationen arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från det friska och fungerande. Känslan av sammanhang (KASAM) är något som vi vill ska prägla vårt arbete.