Information om verksamheten

Secondhand Tumba, Stuvsta och MatVinn håller öppet med begränsat antal kunder i taget.  Caféet i Tumba håller stängt för kunder.
Riagården, arbetsträning, övrig social verksamhet öppet/igång
Gåvomottagningen håller öppet måndag-fredag kl. 09.00-16.00

BAKGRUND: 29 oktober införde Folkhälsomyndigheten särskilda allmänna råd för Stockholms län.  Som organisation behöver vi fortsätta agera med vishet och gott omdöme. Det är viktigt att ta smittan på allvar men samtidigt inte drabbas av panik. Smittan kommer att finnas kvar länge i vårt samhälle och de åtgärder vi vidtar behöver därför vara hållbara över tid.

De nya allmänna råden ger alltså inte skäl att stänga igen och lägga ner all verksamhet. Däremot måste vissa delar av verksamheten åter pausas eller ytterligare pandeminanpassas.

Utifrån det har vi tagit följande beslut för att minska smittspridningen:
Vi stänger caféet Tumba. Vi begränsar gåvomottagningen i Tumba och håller den öppen måndag-fredag kl. 09.00-16.00

Secondhandbutiken i Tumba är öppen (öppet tisdag – fredag kl 10.00-16.00) för ett begränsat antal kunder i taget. Vi kommer att släppa in max 5 kunder i butiken på varje plan. Principen ”1 ut, 1 in” gäller.

Secondhandbutiken i Stuvsta är öppen (öppet tisdag – fredag kl 10.00-16.00) för ett begränsat antal kunder i taget. Vi kommer att släppa in max 5 kunder i butiken. Principen ”1 ut, 1 in” gäller.

Våra lokaler är öppna i övrigt, men anpassade utifrån de nya riktlinjerna. Riagården håller öppet med frukost och fika för alla som behöver det. I första hand under tält utomhus men med möjlighet till toalettbesök, dusch och att värma sig en stund inne. Vår arbetsträning fortsätter, den sociala verksamheten är igång. Behöver man samtala, stöd i kontakter, bara någon att prata med, så är dörren öppen.

Tillsammans kan vi hålla i och hålla ut!