Se presentationerna från höstmötet

Varje höst håller Hela Människan ett höstmöte. I år hölls höstmötet digitalt måndag 16 november.
Du kan se presentationerna från höstmötet här 

INNEHÅLL:
Välkommen av Lars Hofgren
Inledning av Anethe Carlsson
Föredragning av verksamhetsplan för 2021
Föredragning av rambudget för 2021 och beskrivning av det aktuella ekonomiska läget
Information kring verksamheten och planerad verksamhet
Avslutning Lars Hofgren


Information inför höstmötet
Enligt stadgarna ska höstmötet besluta om budgetramar och verksamhetsplan för det kommande året så vi kommer att fokusera på detta och dessutom på att ge information om verksamheten. De som var ombud till årsstämman i april får har fått aktuellt material kring budget och verksamhetsplan och en länk till digital enkät att besvara senast mötesdagen 16 november kl. 22.00. Den formella delen av höstmötet utgörs alltså av den digitala enkäten medan informationsdelen av höstmötet går att följa via livesändningen måndagen den 16 november kl. 19.00 (se ovan)