Varannan svensk är ideellt engagerad

Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden. Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola som släpptes i förra veckan.

Mer än varannan svensk är ideellt engagerad, och engagemanget i Sverige är stabilt och i internationella mått mätt exceptionellt stort. 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna, och så många som varannan engagerad person gör insatser i två eller fler organisationer.

En av förklaringarna till stabiliteten är civilsamhällets infrastruktur, alltså de ideella organisationer som erbjuder och organiserar engagemanget. Studien visar också att den som är ideellt engagerad tenderar i att i större utsträckning även skänka pengar eller att göra informella insatser, som att hjälpa grannar eller vänner. Detta kallar forskarna för ”det kumulativa medborgarskapet”.

Läs mer på Forums webbplats
Läs mer på Ersta Sköndal Bräcke högskolas webbplats
Ta del av studien