MatVinn

Nu har vi börjat sälja matsvinn i mindre skala.
– Alla butiker har ett svinn och här får de möjligheten att göra något bra av maten som annars skulle ha slängts. Matsvinn blir matVinn! Sedan flera år tillbaka hämtar vi mat hos olika livsmedelsbutiker som går till våra målgrupper genom bland annat olika kyrkor samt till den öppna mötesplatsen Riagården, säger Fredrik Lidsell, projektledare på Hela Människan.

Tanken var öppna en matVinnsbutik redan i våras, men p g a den rådande coronapandemin ändrades tidplan och omfattning.
– Nu under hösten har vi dock börjat sälja matsvinn i mindre skala via vårt café. Det finns ett behov hos människor som inte har råd med mat för dagen, berättar Fredrik Lidsell.