”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt”

Redan innan coronakrisen var det uppenbart att Sverige har stora utmaningar när det gäller välfärd, integration och demokrati. Hundra år efter demokratins genombrott i Sverige går nu civilsamhället samman för att skapa en strategi för Sveriges framtid inom sex centrala utvecklingsområden. Det skriver representanter för fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället

Läs mer på DN Debatt.