Inställt! I huvudet på den hållbara konsumenten

Hela Människan följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset, som just nu bedömer risken för spridning som mycket hög. Mot bakgrund av det väljer vi att ställa in föreläsningen ”I huvudet på den hållbara konsumenten” 19 mars (gäller både kl 14.00 och 18.30) som förväntas locka många besökare.

Vi arbetar med att hitta ett nytt datum för denna föreläsning.

Jörgen Jedbratt, från Kairos Future ger exempel på trender som formar framtidens hållbara konsumtion.  Torsdag 19 mars kl 14.00 och 18.30, Centrumkyrkan, Tumba

Läs mer här