Vem får höras?

Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den går framåt i och utrymmet för civilsamhället krymper allt mer.

Just nu pågår ”Kyrkornas globala vecka” som lyfter fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.

LÄS MER