Minskat bokintag

Vi har ett stort inflöde av böcker, samtidigt så är kunder noggranna med sitt inköp av böcker på second hand. För att säljas måste boken vara, fräsch, ej gulnad, ha helt omslag och kännas ”otummad”.

Många sorters böcker säljer tyvärr inte ens då. Många väljer nya digitala medier.

Samtidigt är böcker tunga och då vi idag måste ta 80% av våra böcker till återvinningen blir detta både ett arbetsmiljöproblem och ett billastningsproblem. Vår personal på transport får ont i ryggen och vår bil riskerar att bli överlastad.

Vi kommer därför att minska vårt bokintag. Vi välkomnar fortfarande barnböcker och pocketböcker. Men vi tackar vänligen nej till inbundna romaner oavsett hur gamla/nya de är. Även större inlämningar av boksamlingar måste vi avböja. Vi behöver nu värna om vår arbetsmiljö.

Med all välmening.