Höstmöte

Tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete. Vi beslutar om verksamhetsplan och budget 2018 för organisationen Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Utöver ombuden är alla intresserade välkomna!

Välkommen till ett spännande möte!
Måndag 20 november kl 19.00, Gröndalsvägen 20 B
Soppa från kl 18.00.