Manifest för samhällsansvar

I Botkyrka vill sju kyrkor och Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem ta ett större samhällsansvar för att försöka motverka den negativa utvecklingen. Därför har vi skrivit ett gemensamt manifest.

>> Här skriver Stockholmdirekt (Södrasidan) om manifestet
>> Här skriver dagen om manifestet

Ur manifestet:

Vi vill inte se ett samhälle som riskerar att delas och segregeras allt mer, ett samhälle där orättvisorna ökar och människor marginaliseras.

Vi kan inte tillåta att religioner ställs mot religioner utan accepterar även andras rätt till att utöva sina religioner.

Vi kan inte tillåta ett samhälle där gamla konflikter och oförrätter får bestämma livsvillkoren. Detta strider mot vår tro på en kärleksfull och förlåtande Gud och vår tro på en uppstånden Kristus som vill liv åt alla människor.

Följande organisationer har skrivit under: Botkyrka Pingstförsamling, S:t Botvids katolska kyrka, Equmeniakyrkan, Österns Assyriska kyrka, S:t Petrus & Paulus Syrisk-ortodoxa kyrka, Svenska kyrkan Botkyrka församling, S:ta Maria Syrisk-ortodoxa kyrka, Centrumkyrkan och Hela Människan Botkyrka-Salem.