ÅVC Flemingsberg & Salem

Kanske har du saker som passar bättre att återanvända än att återvinna. Nu kan du skänka sådana saker vid ditt besök på ÅVC Flemingsberg eller ÅVC i Salem.  Sakerna säljs sedan i Hela människans  second handbutik i Tumba centrum. Överskottet går till lokalt socialt arbete, t ex  till arbetet med att ge stöd och hjälp till barn som lever i  familjer med missbruksproblematik.


Återvinningscentralen Flemingsberg, Flemingsbergs industriområde • Regulatorvägen 3
Återvinningscentralen Salem, Tvärvägen 5, Rönninge