”Vi vill hjälpa människor att ta kontroll över sina egna liv”

Forum* har gjort en julintervju med Mats Wåhleman, verksamhetschef om bl a utanförskap, jul och anhörigstöd. Läs den här:

 

*Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.