Höststämma Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem!

Måndag 21 november kl 19.00 Gröndalsvägen 20 B, Soppa från kl 18.00!

Välkommen till vår Höststämma! Ett tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete. Vi beslutar om verksamhetsplan och budget 2016. Utöver ombuden är alla intresserade välkomna!

Välkommen till ett spännande möte!