Ledig tjänst

 

 

konsulent_some_20163

Hela Människan är en resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits här sedan 1980. Vi är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på vår omvärlds behov. Vårt uppdrag är att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer. Vår arbetsinriktade rehabilitering är kopplad till våra olika sociala företag; en stor secondhandbutik, café och andra sociala företagsgrenar. Vi bedriver mötesplatser för personer i hemlöshet och/eller aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer där risk- eller missbruk förekommer. Våra arbetsplatser finns i denna spännande kreativa miljö.

I hela organisationen arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från det friska och fungerande. Känslan av sammanhang (KASAM) är något som vi vill ska prägla vårt arbete. Vi utvecklar oss för att bli en teamorganisation med tydligt definierade uppdrag, ansvar och mål.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. De flesta finns i olika insatser hos Arbetsförmedlingen. En del är i arbetsträning genom Försäkringskassan och kommuner. Deras bakgrund varierar och det kan handla om bristande utbildning och/eller svagheter i svenska språket men även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller annan psykisk- och/eller fysisk funktionsnedsättning.

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta med individuella samtal, leda och utveckla gruppaktiviteter, samarbete med andra aktörer och arbeta i team tillsammans med dina kollegor. Kollegor med olika yrkesbakgrund som bl.a. socionom, diakon/pastor, behandlingsassistent, familj- och drogterapeut. Du kommer ha kontakter med familj, socialtjänst, skola, arbetsförmedling, idéburna organisationer, Försäkringskassan och arbetsgivare. Du har egen erfarenhet av att arbeta med målgrupperna. Din roll blir att tillsammans med dina kollegor ha ansvar för teamets uppdrag och ansvarsområde.

Tillsammans har ni ansvar att utföra teamets uppdrag att rekrytera, stödja, utveckla och matcha personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden så de kommer närmare arbetsmarknaden och når dom gemensamma målen. Ni har ett gemensamt arbetssätt och kompletterar varandra utifrån era olika kompetenser. Du får gärna utöver din yrkeskompetens bidra med andra personliga kompetenser som kan berika vår organisation och deltagarnas förutsättningar att utvecklas.

Din bakgrund
Du har flera års erfarenhet inom din yrkesprofession. Det är meriterande om du själv har erfarenhet av att ha arbetat med kognitivt stöd, ergonomi, arbetsförmågebedömningar, utbildning inom motiverande samtal och supported employment, casemanagemant och 7-tjugo. Det är även meriterande om du har en förankring i någon kyrka/församling.

Egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en strukturerad person med förmåga att ta egna initiativ. Att du trivs med att arbeta i team är en förutsättning för tjänsten liksom att du delar våra värderingar.

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning. Tjänsten är på 100 % och din placering blir i huvudsak i våra lokaler på Gröndalsvägen 20 B, Tumba. Tillträde så snart som möjligt.
Vi erbjuder dig även egen utveckling och delaktighet med stor möjlighet att påverka samt vid behov utbildar vi dig i våra metoder och arbetssätt.

Vi hoppas du vill anta utmaningen att tillsammans med oss göra skillnad lokalt.

Ansökan
Ansökan med levnadsbeskrivning, löneanspråk och referenser skickas via e-post till
mats.wahleman@helamanniskan.se

För information om tjänsten kan du kontakta Mats Wåhleman (verksamhetschef), 08 534 709 41, Lauretta Gfrörer (personalansvarig), 08 534 709 42.

Ansökan skall vara oss till handa senast 20 november, men ansökningarna kommer behandlas
kontinuerligt. Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag om vi hittar rätt sökande.