Hela Människans riksorganisation


Hela Människans riksorganisation kontor hittar du i Ekumeniska Centrets lokaler i Alvik i Stockholm, Bromma.

Hela Människans riksorganisation ska fungera som ett nätverk för socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan. Hela Människans riksorganisation utgör organisationens samordnande funktion och har till uppgift att, i enlighet med våra ändamål* och uppdrag* ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden som leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med huvudmännen och de till Hela Människan anslutna lokala enheterna. Arbetet genomförs också i nära samverkan med andra ideella organisationer och det offentliga samhället.

Hela Människan
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18,
167 51 Bromma
Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma

Mail: info@helamanniskan.se

Vill du komma i kontakt med våra medarbetare klicka på länken nedan:

Hela Människans riks medarbetare

(*)Ändamål
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

(*)Uppdrag
Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom:

  • Diakonal mobilisering
  • Diakonal handling
  • Diakonal opinionsbildning