Hela Människan Grums föreståndare Birgitta Lund och ordförande Tommy Holmsten.
På fikat bjöds på kaffe, te, mackor och semlor.
Deltagare på öppethus kvällen.
Idag bjöds det på semlor.

Välkomnande öppet hus i Grums

Till Hela Människans verksamhet öppet hus i Grums är alla välkomna. Det går av stapeln tisdagar mellan klockan 18.00-20.00.

  • Vi vill främst nå människor som lever i någon typ av utsatt livssituation, missbruk eller psykisk ohälsa, säger Hela Människan Grums ordförande Tommy Holmsten.

Snittet av antalet besökare under år 2018 låg på cirka 15 personer, men det varierar mycket.

  • Några gånger är vi bara en handfull men som mest har vi varit uppåt 30 personer, förklarar Birgitta Lund som är föreståndare för verksamheten.

Flest självmord i Sverige
Tommy beskriver att Grums är drabbat av missbruk och här begås flest självmord i Sverige*. Många som lever i ett missbruk, sitter hemma, detta är mest tydligt bland de yngre:

  • Vi når tyvärr inte de yngre som lever i ett missbruk, det hoppas vi kunna ändra på. Dock har vi inte någon ekonomi till någon satsning, men vi inom styrelsen tittar på projektmedel som kan sökas inom detta område.

Grums ligger inte mer än en knapp halvtimmes bilresa från Karlstad. På grund av ett stort flyktingmottagande och många extra arbetare som har arbetat med att installera en ny pappersmaskin i det stora pappersverket i stan så har bostadssituationen varit ansträngd:

  • Pappersbruket som finns i Grums har haft uppåt 500 personer som arbetat med installationen av pappersmaskinen. Den maskinen invigs snart. Lägg där till ett stort flyktingmottagande som visserligen är under avveckling här, men tillsammans har det skapat en bostadsmarknad som är mycket ansträngd. Vi tror att detta blir lättare framöver, beskriver Tommy.

Grums delar många svårigheter som bruksorter har, dels finns en stor avflyttning bland den yngre delen av befolkningen. Sedan tampas många kyrkor med ett lågt antal medlemmar och nästan oöverstigliga sociala utmaningar:

  • Den lokala Equmeniaförsamlingen här i Grums, som jag är pastor i, har ett trettiotal medlemmar och de andra kyrkorna har även dem låga medlemsantal. Det är svårt för oss som kyrka att kunna bedriva mer verksamhet än vad vi gör idag. Även om behovet är nästan oändligt här, avslutar Tommy.

Text och foto: Daniel Ryderholm

* Värmländska Grums har det högsta antalet självmord per invånare i hela Sverige de senaste tio åren, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister: 3,11 per 1 000 invånare