Giva Sveriges Kvalitetskod


Hela Människan är medlem i Giva Sverige. Vi arbetar med öppenhet och transparens. Vi har samlat alla de dokument som enligt Giva Sveriges regler ska vara tillgängliga via hemsidan, på denna sida.

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Bland dess medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer.

Giva Sverige arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning och stödja utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Det gör de genom olika vägledningar för insamling av gåvor, en kvalitetskod för intern kontroll och styrning, riktlinjer för årsredovisning samt krav på effektrapport. Allt detta sammantaget gör att du som givare ska kunna känna dig trygg i att en organisation som är medlem i Giva Sverige förvaltar din gåva på bästa sätt. Läs mer om Giva Sverige på deras hemsida www.givasverige.se


Dokument

Stadgar för Hela Människan (Sverige) – beslutad i maj 2021

Protokoll HM riksstämma 2021

Information avseende ersättning till högste tjänsteman

Styrande dokument som reglerar placering av kapital

Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter

Styrande dokument som reglerar organisationens insamlingsarbete

Uppförandekod (Uppförandekoden finns som en del i personalpolicyn)

Verksamhetsberättelse (Verksamhetsberättelse år 2021)

Effektrapport_2020_Hela_Manniskan