Vad gör vi?


Hela människan i Gislaved är en ideell förening som har Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration. Vi skapar intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete. Arbetet utförs för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Vi ägnar uppmärksamhet åt och motverkar förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

Vi har 3 verksamheter:

Café Sofia – är en mötesplats för människor som söker gemenskap, vill ha någon att prata med eller vill dricka en kopp kaffe.

Kompiz – är en mötesplats för ungdomar men också äldre människor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.

Second handVi förvaltar jordens ändliga resurser genom att ta till vara på och sälja saker, kläder och möbler som människor skänker, lämnar in eller som vi hämtar. Vi skapar meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden och erbjuder volontärer att göra en samhällsinsats.