Ria Rehab support


- bistår och hjälper personer att etablera sig i ett liv utan droger och beroende,
- hjälper personer som fortfarande lever i missbruk med kontakter och vägar - att komma till rätta med livet
- bistår behövande kurativt med exempelvis myndighetskontakter och personliga samtal.

Detta är möjligt för oss att göra genom kompetent personal, väl upparbetade kontakter med myndigheter, våra huvudmän, samverkanspartners, utslussningsboende i Ria-huset och jour-rum i Ria-huset.

Kontaktpersoner är:
Maria Matilainen
E-post: maria.matilainen@helamanniskan.se
Tel: 076-801 36 10

Tomas Stendahl
E-post:
tomas.stendahl@helamanniskan.se
Tel: 073-584 92 05