Ria Öppet hem


Öppet:

Måndagar kl 8-15
Tisdagar    kl 8-15
Onsdagar  kl 8-14
Tordagar   kl 8-15
Fredagar   kl 8-15
Lördagar, söndagar & helgdagar kl 9-12

Andakt och frukost serveras vardagar kl 8.15. Lunch serveras kl 12.
Andakt och frukost serveras lördagar, söndagar & helgdagar kl 9-11.

Varje person som kommer till Ria Öppet hem:

  • blir hälsad på med namn,
  • blir bemött med respekt,
  • blir tagen på allvar och – där så är möjligt –
  • blir tagen i anspråk.

Genom detta arbete är det även så att vi bekämpar hunger hos de mest utsatta, vi medverkar till och möjliggör ett liv i drogfrihet och så motverkar och bekämpar vi hemlösheten i Gävle. Detta gör vi med hjälp av kompetent personal, strategiskt belägen lokal på Brynäs, jour-rum, genom att erbjuda morgonandakt och frukost på vardagar, aktiviteter, lunch till självkostnadspris, möjlighet till dusch, klädombyte, klädtvätt, att dela ut donerad mat och erbjuda många tillfällen till samtal.

Kontakt:

Hela Människan i Gävle
Box 658
801 27 GÄVLE

Tel: 026-12 70 31
ria.gavle@helamanniskan.se

Du är varmt välkommen!