Kontakta oss


Hela Människan i Gävle buret av många för fler

Hela Människan i Gävle är kyrkornas gemensamma diakonala arbete och det gör skillnad! Allt som oftast kommer här in personer som inte söker hjälp. De är istället här för att uttrycka sin tacksamhet över den hjälp de fått till ett friskt liv i drogfrihet. Det är förstås sådant som gör oss glada och fyller oss med tillförsikt men det är också angeläget för oss att berätta för alla som på ett eller annat sätt bidrar till att göra det möjligt: våra huvudmän församlingarna, Stiftelsen Adolf Grapes Minne, Gävle kommun, Arbetsförmedlingen, alla sponsrande företag, alla enskilda som ger gåvor, personer som är volontärer, de som skänker prylar och kläder till butiken, de som arbetstränar och praktiserar, kunderna i secondhand-butiken, cafégästerna i serveringen och all vår anställda personal. Tillsammans hjälps vi åt att hjälpa fler!

Hela Människan i Gävle
Box 658
801 27 GÄVLE

Tel: 026-12 70 31
ria.gavle@helamanniskan.se

Besöksadress:
Boothsgatan 1

Adress secondhandbutik:
Förrådsgatan 7

Ge en gåva: Bankgiro 536-2025