Lisa, Sara, Annika, Elin och Katrin arbetar här.

Introduktion för medarbetare i Hela Människan


Varmt välkommen till den här sidan som är en introduktion för alla medarbetare, volontärer och förtroendevalda i Hela Människan! Här hoppas vi att du ska få en inblick i våran organisation och känna dig delaktiga i den. Du kan ta en del i taget eller gå igenom alla på en gång.

Välkommen!