Stödföreningen


Via Stödföreningen kan man både engagera sig i ideellt arbete samt bidra med ekonomisk hjälp.

Stödföreningen för Ria Hela Människan i Falun är en självständig förening med egen styrelse och egna medlemmar. De ingår alltså inte i Riastugans verksamhet, men har en mycket stor betydelse för vår verksamhets kvalité och fortlevnad.

De senaste åren har ca 10% av Rias totala inkomster kommit från Stödföreningens insamlingar.

Stödföreningen har ett så kallat 90-konto (plusgiro), vilket innebär att det är godkänt av Svensk insamlingskontroll.

Ett 90-konto kontrolleras årligen av Svensk insamlingskontroll för att säkerställa att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. Du som skänker pengar till Stödföreningen kan därmed känna dig trygg med att ditt/dina bidrag går till det avsedda ändamålet – det vill säga Riastugans verksamhet i Falun.

Delta i aktivt insamlingsarbete
Stödföreningens medlemmar arbetar ideellt. I dagsläget består arbetet av att stå med insamlingsbössor vid exempelvis Ica Maxi och under större arrangemang på stan. De välkomnar dock med varm famn nya medlemmar, som har idéer och engagemang att genomföra andra typer av insamlingsaktiviteter!

  • Är du intresserad av att engagera dig aktivt i syfte att bidra till Riastugans verksamhet? Kontakta Jörgen Lysholm för mer information; lysholm.jorgen@gmail.com.

Medlem utan aktivt engagemang
Det går självklart bra att vara medlem i Stödföreningen utan att engagera sig aktivt. Sätt in valfritt belopp på konto enligt nedan och märk inbetalningen med ”medlemsavgift” samt ditt namn och kontaktuppgift, så är du medlem under ett års tid.

Ekonomiskt bidrag utan medlemsskap
Vill du ge ett ekonomiskt bidrag till Stödföreningen utan att bli medlem? Gör din inbetalning till konto enligt nedan utan att märka den med namn eller kontaktuppgifter. Det går även bra att swisha till nummer 9000159 (inget riktnummer eller andra siffror behövs).

Stödföreningens kontonummer
Plusgiro 90 00 15-9. Observera att de pengar som kommer in på detta konto betalas ut till Riastugan en gång per år. Vill du att ditt bidrag ska komma oss tillhanda omgående ska du i stället använda Riastugans gåvokonto.

Stödföreningens Swish
Stödföreningen har ett eget swishnummer, som är knutet till 90-kontot. Numret är 9000159.

Dokument
Här kan du läsa föreningens stadgar samt 2018 och 2019 års årsredovisningar.
Stadgar
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020