Ideellt arbete


Utan engagemang från frivilligmedarbetare skulle antalet dagar per år, som Riastugan skulle kunna ha öppet, minska med en tredjedel!

Under helger, helgdagar och semestertider är det volontärer, som håller stugan öppen. De jobbar 2-3 timmar per tillfälle och möjliggör att våra gäster kan erbjudas gratis frukost årets alla dagar.

Vill du servera frukost i Riastugan?
Riastugans frivilligmedarbetare är indelade i olika arbetsgrupper.

Församlingsmedlemmar
De flesta av Faluns kristna församlingar är engagerade i Riastugans verksamhet. Enligt ett rullande schema ansvarar de för frukostserveringen ungefär fem helger vardera per år. Vi kan hjälpa dig med namn och telefonnummer till den som är Riaansvarig i din församling.

Inte medlem i någon församling
Självklart är även du som inte är medlem i någon kristen församling varmt välkommen att engagera dig i vår verksamhet. Vi har en grupp med frivilligmedarbetare, som inte är knutna till någon församling, som också ingår i ovan nämnda rullande schema. Denna grupp fungerar även som ”jourgrupp” och kan rycka ut när någon av de andra grupperna har förhinder. Ring eller skriv till oss så förmedlar vi kontakt.