Hela Människan


Kyrkornas gemensamma sociala arbete


Hela Människan
tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor. Hela Människans enhet i Falun består av Riastugan, som ligger mitt i staden.

Sök efter landets övriga enheter här.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Läs mer om Hela Människan här.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Din insats gör stor skillnad för de vi möter!