Andakt på RIA
Spontanblues på RIA
Besök av Roland Lundgren (från tidigare Curt & Roland)
RIA på stan bjuder på kaffe
RIA på stan
Nationaldagen på Plantis
Jesus med den Samariska kvinnan vid Sykars brunn Johannes 4:1-42

Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete
Under hela 2020 firade vi 100 år. Ge och fira! Swisha 100:- kr till RIA! 123 575 24 07

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På ca 60 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Rätten till ett värdigt liv, för alla  (ur Kyrkobladet 2018) Om det handlar arbetet hos Hela Människan–Ria. Föreningen är en del av Svenska kyrkans och frikyrkornas arbete med stöd till människor i utsatta livssituationer.

Det vi gör är uppskattat och till stor nytta för människor. Det betyder så mycket för våra gäster bara att de har någonstans att vara. Många känner att de inte är välkomna någonstans. Föreningen fick huset i gåva 1982 och sedan dess är det här man håller till. Här är det öppen verksamhet sex dagar i veckan med frukost- och lunchservering på vardagarna. Onsdagskvällarna är det kvällsöppet till klockan 19.30. Här har besökarna möjlighet att tvätta kläder, duscha, ladda telefonen, få hjälp med papper eller stöd i kontakterna med socialtjänsten. Här finns alltid någon som lyssnar på den som behöver prata.

Hela människan är Svenska kyrkan och frikyrkornas gemensamma sociala arbete. Föreningen får också kommunala bidrag och har ett gott samarbete med socialtjänsten. I stadgarna slås fast att Hela Människans uppdrag är att bedriva socialt arbete på kristen grund med Jesus som förebild. – Det är det som gör oss unika. Varje människas rätt till ett värdigt liv är ju grundläggande i kristen tro och det är utifrån det vi arbetar. Många av våra besökare har det väldigt tufft och det är gott att kunna ge dem hopp. Att få förmedla tron på att Gud ger en möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet.

  • Hela Människan är en fristående ideell förening som har Svenska kyrkan och frikyrkorna som huvudmän.
  • Man arbetar med omsorg, stöd, själavård och rådgivning inom missbruk på ett 60-tal platser runt om i landet. Arbetet sker i nära samarbete med socialtjänst, frivård och andra berörda myndigheter.
  • Föreningen bildades 1950 under namnet RIA (Råd i alkoholfrågor). Föreningen i Falköping startade 1978. 1998 utvecklades namnet till Hela Människan.

Just nu har Hela Människan kontakt med mellan 30 och 40 besökare varav runt 20 stycken kommer regelbundet till den öppna verksamheten. De flesta av besökarna är män. Sedan i höstas arbetar dock Emma med särskilt fokus på kvinnor. Det handlar både om att uppmärksamma de kvinnor som redan idag kommer till föreningen och om uppsökande verksamhet runt om i kommunen. De flesta av dem som kommer till Hela Människan har någon form av missbruksproblem. Vissa saknar fast bostad. De flesta besökare har levt med sina problem i många år, ibland i ett helt liv.

– Om det är något vi har lärt oss under åren här så är det att det inte finns några snabba lösningar. Vägen ur ett missbruk är lång för de flesta. Och det är bara när en människa själv verkligen vill lämna det livet som det går att hjälpa henne

– Vårt uppdrag är därför att möta människor och ge livskraft utifrån de förutsättningar de själva väljer. Även om vi inte håller med om valen de gör. Det är viktigt att glädjas åt dem de går bra för, även om de inte alltid är så många. – Varje människa som tar sig ur sitt missbruk och får ett nytt liv är ju någonting fantastiskt. Och det får vi ju faktiskt vara med om då och då.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Under hela 2020 firar vi 100 år. Ge och fira! Swisha 100:- kr till RIA! 123 575 24 07

Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!