Lastbilen som hämtar Matbankens varor.
Lastbilen som hämtar Matbankens varor.
Utplockning av matvaror till Matbanken.
Matvaror som har skänkts till Matbanken.
Köket på Ria Center
Hela Människan Ria Center Norrköpings lokaler ligger på Sandgatan 26.

Ett axplock av Hela Människan Norrköpings arbete


Läs mer om Hela Människan Norrköpings breda verksamhet.

Ett axplock av Hela Människan Ria Center Norrköpings arbete

Ria Center hittar du på Sandgatan 26

Ria är vår öppna verksamhet för människor i Norrköping som lever i de mest utsatta livssituationerna. Alla kan hamna i en tuff livssituation, tillfälligt eller långvarigt.

Vi möter och stödjer den som kommer till oss utifrån hens specifika behov nu. Att kunna klara den här dagen, att ta sig framåt ett steg i taget eller att motverka en nedgående spiral. Alla har rätt till en andra chans. De människor som kommer till Ria är våra gäster.

Vi arbetar professionellt med socialt arbete. Som utgångspunkt i vårt dagliga arbete använder vi Maslows behovstrappa och Antonovskys KASAM.  Mat, kläder och tak över huvudet är grunden för att kunna ta nästa förändringssteg. Utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar och bygger vi vidare på det friska och det som fungerar hos varje gäst. På Ria finns en pedagogisk tanke bakom varje handling.

Individstöd. Vi ger individuellt stöd för att få rätt hjälp i samhället. Vårt arbete kan till exempel handla om att kontakta socialtjänst och sjukvård för personer som ”hamnat mellan stolarna”.

Motiverande samtal. Vid minsta signal från en gäst som vill förändra sin situation, fångar vi upp det direkt. Vi förstärker och bygger vidare för att hjälpa människor att förändra sin livssituation.

Medmänniska. Att bara få vara en människa och blir sedd och lyssnad på kan betyda mycket. Då finns vi där. Ibland händer det också att en gäst vill att vi följer med vid ett myndighets- eller sjukhusbesök. Alla behöver någon som finns där och håller en i handen vid svåra situationer.

Praktisk vardag. Mycket på Ria handlar om att ge våra gäster hjälp med praktiska vardagliga saker. Allt från att kunna tvätta sina kläder, duscha och vila till att få en tröja, mat för dagen eller att få hjälp med posthantering.

Gemenskap, firanden och aktiviteter. Vi ger våra gäster tillfällen till gemenskap och utbyte med andra. Det kan vara allt från att fika eller äta tillsammans till biljardspel. Vi har öppet och firar alla aftnar: Påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Då och då ordnar vi eller vår samarbetspartner föreningen Omsorgsjul utflykter.

Samhällsbevakning. Oavsett hur man lever är det viktigt att man är en del av samhället och hänger med i samhällsutvecklingen. Vi har därför tillgång till TV och dagstidningar.

Text: Hela Människan Norrköping,
www.helamanniskan.se/norrkoping

Mer om Hela Människan Norrköping

Förutom Ria Center bedriver Hela Människan Norrköping en seconhandbutik och en Matbank.

Secondhandbutik
Adress: Kabelvägen 2,
Öppettider
Måndagar 14-17
Onsdagar 14-18
Lördagar 10-14.
Skänka/Inlämning av varor 011-36 61 00

Privatpersoner, företag och organisationer är varmt välkomna att skänka hela och fungerande möbler, mattor, kläder, skor mm. Varorna kan vara i nyskick eller begagnade och lite nötta, men de behöver vara hela och fungerande.

Läs mer på:
www.helamanniskan.se/norrkoping/second-hand/
www.helamanniskan.se/norrkoping/matbanken/