Ett axplock av det som Hela Människan i Stockholms län är involverad i på olika sätt: