”Varför?”


Under 2019 kommer vi tillsammans med Svenska Kyrkan Eslöv arrangera tre föredrag om existentiella frågor.
”Varför?”
Mer information kommer när det är bokat.