Vara Vettig Vuxen – studiecirkel


Välkomna att vara med i Vara Vettig Vuxen. Det är en studiecirkel för vuxna som i sina möten med barn, i arbetet eller på fritiden, vill vara stöd för barn till missbrukare.
Kursen arrangeras av föreningen Hela människan i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun och Sensus Studieförbund. Kursledare är Inger Olsson.
Nästa kurs börjar när tillräckligt många är anmälda och det är möjligt att träffas i nya grupper igen!
anmäl dig till Inger Olsson. Tel 073- 70 42 461

Frågan om hur man som medmänniska kan stötta de barn till missbrukare som man möter i sin vardag är mycket angelägen . Vi hoppas att genom Vara Vettig Vuxen ge mera kunskaper och tillfälle till reflektioner.

Vi hoppas att deltagarna får kunskaper om missbruk och om hur barnen i dessa familjer har det samt om var hjälpen finns att få för barnen. Genom att diskutera, sätta ord på och ”känna efter” i olika aspekter av problemet så tror vi att deltagarna kommer att känna sig säkrare i mötet med de glömda barnen och våga finnas där och agera när det behövs, att vara en ”Vettig Vuxen ”. Deltagarna skall ges tillfälle att reflektera över sig själva och hur egna sårbarheter och ev. yrkesroll påverkar dem i mötet med barn till missbrukare.                 

 

 

 

Vi vill ge de vuxna kunskaper och insikter så att de sakligt och uppriktigt vågar pratat med barnen om alkohol och alkoholberoende/ drogberoende och att barnets behov av att vara stolt över sin förälder bekräftas av den vuxne.