studiecirklar


Vi har på Hela människan i Eslöv ett antal olika studiecirklar

  • Vara Vettig Vuxen: Det är en studiecirkel för vuxna som i sina möten med barn, i arbetet eller på fritiden, vill vara stöd för barn till missbrukare.
  • Leva – inte bara överleva:  en studiecirkel för män och kvinnor som vuxit upp i familjer med dysfunktion och som idag vill försöka förstå och bearbeta de egna erfarenheterna för att komma vidare i livet.
  • Fortsättningskurs på leva – inte bara överleva
  • Vuxendialog: en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Gruppen ger på så sätt människor möjlighet till personliga möten på lika villkor. Man kan samlas för att tala om ett givet tema eller tillsammans komma överens om vilket tema det ska vara på träffarna.
  • Vuxendialog digitalt??kan det gå att ha cirkeln på detta vis nu när man ej ska träffa nya grupper?
  • Under tiden med hemarbete pga pandemin gjorde Inger en ny studiecirkel som Sensus Studieförbund nu korrekturläser och ger en fin layout. Den ska vända sig till dem som har varit utsatta för våld och blir förhoppningsvis klar att ta del av under 2021. (alltså inte publicerad ännu)