Om våra föreläsningar


Föreningen Hela människan i Eslöv inbjuder varje termin alla intresserade till ett antal föreläsningar om alkoholism och drogberoende och en väg ut ur detta. Föreläsningarna är öppna för alla intresserade och tack vare våra generösa sponsorer är de gratis!
Föreläsningarna har genomförs som kulturarrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund. Målet med våra föreläsningar är att belysa alkoholism och drogberoendet ur olika aspekter, samt ge hopp och kunskaper om vägar ut ur det. De föreläsare vi anlitar har olika utbildningar och kompetenser, alkohol- och drogterapeut, läkare eller familjeterapeut. Gemensamt för dem är att de alla har en lång erfarenhet av arbete med missbrukare. Vi anordnar också ”livshistorier” där vi ber någon med lång, fungerande nykterhet berätta om sitt liv. Hela Människan I Eslöv har som målsättning att driva socialt arbete på kristen grund, men vi anlitar duktiga föreläsare oavsett deras livsåskådning eller tro.
Vi tror att när fler har mer kunskap om alkoholism och drogberoende och vägar ur det och talar om detta så ökar hoppet för dem som är drabbade.