Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Hela människan i Eslöv startades våren 2001, Vi firar 20 år i år! Våra huvudmän är kyrkorna i Eslöv: Svenska kyrkan, Österkyrkan, EFS och Pingstkyrkan. Vi har en styrelse som träffas några gånger per termin och en anställd. Vi har och har haft många volontärer som hjälpt till och stöttat vår verksamhet på olika sätt.

Till våra föreläsningar och grupper kommer gäster från stora delar av Skåne.

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.