Leva – inte bara överleva


Leva – inte bara överleva   - vuxna glömda barn

Är Du en av de många vuxna som bär med dig erfarenheter av att ha vuxit upp i en familj med dysfunktion? Erfarenheter som påverkar ditt liv idag. Då är du välkommen att vara med i vår Leva – inte bara överleva - grupp!Leva – inte bara överleva   – vuxna glömda barn

Är Du en av de många vuxna som bär med dig erfarenheter av att ha vuxit upp i en familj med dysfunktion? Erfarenheter som påverkar ditt liv idag. Då är du välkommen att vara med i vår Leva – inte bara överleva – grupp!

Leva – inte bara överleva är en studiecirkel för män och kvinnor som vuxit upp i familjer med dysfunktion och som idag vill försöka förstå och bearbeta de egna erfarenheterna för att komma vidare i livet.

Nästa grupp blir troligtvis på kvällstid och startar när tillräckligt många har anmält sig.

Leva- inte bara överleva” – materialet är utarbetat på Hela Människan av Noomi Tönnäng och är ett strukturerat program som tar upp såväl problem som lösningar i att vara ett ”vuxet barn”. Arrangör är Hela Människan i Eslöv i samarbete med studieförbundet Bilda. I gruppen kommer vi att arbeta med olika teman i övningar och samtal. Det ingår även korta föreläsningar och det blir mer av att berätta en i taget och göra övningar än av att diskutera.

Varmt välkomna!  / Inger                                                                                     

Frågor och anmälan till Inger Olsson

tel.: 073-70 42 461                           

eslov@helamanniskan.se

Olika teman som vi kommer att prata om.

Vem är jag? Var är jag?     

Mitt inre centrum – om självkänsla och självbild     

Min livsberättelse. 

Hur hade jag det som barn?

De vuxnas problem då jag var barn. (ex våld, alkoholism eller annat missbruk )

Överlevnadsstrategier när jag var barn och idag     

 Sund skuld och kränkande skam.       

Mer om medberoende och överlevnadsstrategier idag.                                             

Vägar till friska, sunda vanor.              

Rätten att sätta egna gränser och göra egna val.  

Sorger, kriser och förluster.

Känslor.                              

Livets existentiella dimension.                                 

Relationer                                             

Vägen vidare.