Husläkarmottagningen

Husläkare


Fredag fm ca kl 8.30-11.30 är mottagningen öppen för hemlösa och personer i utsatta livssituationer.
Dr Ann-Sofie och us Rebecka har tjänstgjort många år i Enköping och lärt känna många av patienterna.

Vi hjälper dig...
- vid akuta sjukdomar
- vid andra sjukdomar och skador
- när du behöver somatisk (kroppslig) undersökning, utredning och stöd vid missbruk och psykisk ohälsa
- när du behöver remiss till specialistvård eller till länssjukvård.

Det kostar inget att besöka oss.

En viss förändring kommer att ske på Ria läkarmottagningen. Dr. Knut kommer att vara här till och med vecka 26 2020. Sen kommer han att behövas i Uppsala och meningen är att en annan husläkare kommer att stationeras på Ria tillsammans med en undersköterska.

I huset i trädgården finns en modern läkarmottagning. I samarbete med RIA och på uppdrag av primärvården tjänstgör där en läkare och en sjuksköterska. En förmiddag per vecka är mottagningen öppen för hemlösa och andra i utsatta livssituationer.