Translate Translate

Från vänster: Hyresgästen ”Teda” och föreståndare Torbjörn Mannehed