Från vänster: Hyresgästen "Teda" och föreståndare Torbjörn Mannehed

Reportage – Enköping, Stödboendet


Verksamheten i Enköping allt mer komplett!
Publicerad 20 juni, 2017

Hela Människan Enköping söker hela tiden efter nya vägar att arbeta socialt. För några år sedan startade en secondhand och ett café i Örsundsbro, nyligen har man startat ett stödboende med fyra platser. Sedan tidigare finns ett härbärge, dagcenter och husläkarmottagning.

Hela Människan Enköping är i grunden en traditionell och livskraftig lokal verksamhet som är sprunget ur från ett kök i Enköping. Dagcentret startade nämligen 1976 i Börje Blidstams hem då han bjöd hem besökarna just till sitt kök. Han och frun Birgit förstod snart att de behövde en mer ordnad form och tog därför kontakt med DKSN som Hela Människan hette på den tiden.

Idag är Hela Människan Enköping en livskraftig enhet med lokaler mitt i centrum. I den stora villan som tidigare var privatbostad inryms ett dagcenter, natthärbärge och läkarvårdsmottagning. Sedan 2013 har man även en secondhand (Ria Secondhand & Café i Örsundsbro). Den 3 januari 2017 öppnades även ett stödboende med fyra platser.

Dagcentret – den öppna verksamheten
Den öppna verksamheten, dagcentret syftar till att skapa en livsbejakande miljö där varje människa blir sedd och respekterad för den man är. På dagcentret finns möjligheter till samtal, att delta i friskvård, hantverk, samtalsgrupp eller bara få vila och ta det lugnt. Här erbjuds frukost, lunch och fika till självkostnadspris. Det finns även möjlighet att duscha och tvätta kläder.

– Vi finns också med som ett stöd när någon besökare behöver kontakta en myndighet. Det kan handla om att motivera till att ringa samtalet eller sitta bredvid som stöd för att underlätta, berättar föreståndare Torbjörn Mannehed som snart har hunnit arbeta nio år  i verksamheten (sen dec 2008).

Torbjörn berättar att antalet personer som kommer till dagcentret har minskat en del på senare år. Det finns flera anledningar, bland annat har en hel del av de äldre missbrukarna, som främst drack alkohol, gått bort. De yngre har ännu inte hittat till dagcentret. De missbrukar också på ett helt annat sätt. Cirka 15 besökare kommer till dagcentret varje dag.

– De yngre sitter inte i lika stor utsträckning på parkbänken utanför Coop och Systembolaget som de äldre gardet. De är oftare hemma hos någon kompis och missbrukar där. De har inte på samma vis behov av en ”värmestuga”. De kanske inte behöver just dagcentret i nuvarande form. Vi upplever också att yngre är svårare att få kontakt med. Arbetsmarknadsinsatser med jobbcoachning och att bygga upp självkänslan och självförtroendet kan vara en väg. Vi hade tidigare projektet FRAMsteg där ett av målen var att bygga upp ungdomarnas självkänsla och självförtroende samt att få dem till sunda rutiner som att komma upp på morgonen och tänka på hälsa och träning, beskriver Torbjörn. FRAMsteg var mycket framgångsrikt men tyvärr var det svårt att få detta projekt att fungera rent ekonomiskt. Det hamnade lite utanför de ramar som Arbetsförmedlingen har när de upphandlar coachning. De betalar inte för tid som läggs på annat än just jobbcoachning.

Husläkare
I anslutning till dagcentret finns en husläkarmottagning som är öppen på fredag förmiddag (08.30-11.30). Där finns doktor Knut Bodin och en undersköterska som tar emot patienterna med olika sjukdomar och skador. De kan också få en remiss till specialistvård, helt kostnadsfritt.

Härbärget
På övervåningen i huset ligger härbärget med nio platser som nästan alltid är fullt. Härbärget är en tillfällig lösning och de boende förväntas aktivt leta efter en permanent bostad.

Härbärget är öppet varje dag och bemannas av en anställd och en volontär som välkomnar och ansvarar för trivsel och trygghet. Fram till klockan 22.00 är det insläpp och en enklare kvällsmat serveras fram till klockan 20.00.

– Det kostar inget att sova på härbärget men du måste vara skriven i Enköping och ha haft ett informationssamtal med mig som föreståndare, berättar Torbjörn.

Torbjörn berättar att för att behålla sin säng måste man ha anmält sig innan klockan 19.00 annars kan sängen gå till någon annan.

– Det är väldigt sällan vi behöver säga nej till någon. I genomsnitt har vi sju gäster varje natt, fortsätter Torbjörn.

Tidigare var härbärget främst bebott av människor som befinner sig i en missbrukssituation nu har allt fler av gästerna inga som helst missbruksproblem. Flera av de nya gästerna är yngre män med utomnordiska rötter som inte riktigt har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och därför inte har råd till ett eget boende.

– Vi har bara goda erfarenheter av dessa killar. De har lärt sig svenska otroligt snabbt genom att vara i vår miljö. Vi hade två unga män som lyckades fixa arbete och eget boende efter ha varit hos oss ett tag, det var stimulerande för oss och de andra boende, beskriver Torbjörn.

Härbärget mynnade ut i ett till boende – Stödboende
Det är inte lätt att hitta en bostad i någon stad i Sverige idag, även i Enköping. Trycket på bostäder är enormt och människor som befinner sig i en utsatt livssituation har ofta svårt att konkurrera om de få lediga lägenheter som finns. En del tar det modiga steget att gå in i en behandling för sitt missbruk och då finns det ofta en väg vidare till arbete och bostad. Men även den vägen är svår och lång. Många klarar inte att ta det steget, det är här stödboendet kommer in i bilden.

– Vi såg också att vi hade ett antal äldre gäster som inte riktigt mådde bra av att bo i ett härbärge. Det sliter på psyket att vara rotlös. Vi har därför försökt en tid att få till ett boende som är en mer permanent lösning. Vi har nu lyckats hyra ett gammalt vandrarhem som är perfekt för ett stödboende. I början av januari startade vi detta och just nu har vi fyra av våra mer trogna äldre gäster som bor där, beskriver Torbjörn.

Torbjörn berättar att placeringen av stödboendet är i det närmaste perfekt, bara några minuters gångväg från dagcentret på Kryddgårdsgatan.

– Det möjliggör att vi inte har behövt anställa mer personal för att hålla stödboendet igång. Fyra i personalen är nu kontaktpersoner för de boende och vi kan med befintlig personal besöka boendet flera gånger per dag.

Ria Enköping Stödboende

Ett mer värdig boende
Stödboendet är ett mer värdigt boende där man inte behöver vara ute vissa tider utan man kan rå om sig själv som man vill. Du har ha ett eget rum, ta emot besök av vänner och bekanta och ha personliga saker på samma sätt som ett eget hem. Det finns inget krav på nykterhet men en uttalad önskan om förändring måste finnas.

– Vi tror och tycker oss se att den minskade rotlösheten också leder till ett minskat drickande, vilket är mycket positivt, beskriver Torbjörn.

Helt smärtfritt har det inte varit, då festande och övernattande gäster har förekommit.

– Vi har då påtalat att de gärna får ta emot besök men att det inte går att ha  övernattningar och fester. Vi tycker att gästerna har hörsammat detta och skärpt till sig på den punkten, beskriver Torbjörn.

När ”Aktuellt i Hela Människan” är på besök i stödboende möts vi glatt av hyresgästen Jan-Olov ”Teda” Lindeborg som berättar att huset de bor i uppfördes 1789 efter stadens stora brand. Teda trivs väldigt bra på boendet, han tycker miljön är helt fantastisk.

De boende betalar en hyra på 5000 kr i månaden vilket täcker hyran som Hela Människan Enköping har till fastighetsvärden. Med bostadsbidrag hamnar kostnaden för de boende på cirka 1500 kronor per månad.

Genom de kontaktpersoner som varje boende har kan man få individuellt stöd, det kan handla om vardagssysslor som att sköta sin ekonomi och hur man bäst tänker kring städning. De boende delar på kök, toalett och dusch, vilket fungerar mycket bra. Flera av de boende brukar ändå komma upp till dagcentret varje dag för sällskap och en fika.

Torbjörn berättar att Hela Människan Enköping nu genom stödboendet fått en viktig del till i arbetet med och för människor som lever i en utsatt livssituation.

– Vi har dagcentret som erbjuder samvaro och måltider, härbärget som kan lösa det akuta bostadsbehovet. Stödboendet som möjliggör en väg till ett bättre boende, samt secondhanden och caféet i Örsundsbro som ger arbetsträning. Det enda vi egentligen saknar är en social livsmedelsbutik, fast det arbetar vi på, säger Torbjörn med glimten i ögat.

Text och foto: Daniel Ryderholm