Peter Ulveström blir ny föreståndare på Hela Människan i Enköping!

Peter Ulveström är 52 år, bor i Bålsta och arbetar sedan 6 år som ungdomspastor i Enakyrkan. Han är utbildad och ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan och har tidigare arbetat som pastor i baptistförsamlingen i Bromma och i Missionskyrkan i Ludvika. I Ludvika hade han ett nära samarbete med RIA och Hela Människan.

Hela Människan är en ekumenisk organisation som har kyrkor och samfund som sina huvudmän. Dess uppgift är att bedriva socialt arbete på kristen grund. Redan 1976 startade huvudmännen ett RIA dagcenter i Enköping. När kommunen öppnade Härbärget för hemlösa 1999 fick Hela Människan uppdraget att ansvara för detta.
Båda dessa verksamheter bedrivs numera i föreningens fastighet på Kryddgårdsgatan 19 A.