Personal, styrelse, huvudmän


Huvudmän:

Enakyrkan
Enköpings pastorat
Fjärdhundra församling
Lagunda församling
S:t Ilians Katolska församling
Västerledskyrkans församling

Styrelse:

Mats O Karlsson, ordf.                                                    Tel: 070 517 60 16
Stefan Granath, v.ordf.
Roland Wallhuss, kassör
Kathrine Hagberg, Hans Hardeberg
Göran Davidsson, Stephen Keak
Britt Winberg, Mauritz Lewenhaupt

Personal:

ENKÖPING:
Föreståndare. Peter Ulveström                            Tel: 0171 278 81, 0768-272122
Dag: Marika Englundh, Lillan Löfgren
Natt: Peter Sandorf, Marinette Liljefors, Lillan Löfgren
Vik: Robert Kjellman, Linda Johansson, Rune Elfving
Matbryggan, vaktmästare mm.: Richard Kling
Rani Nielsen, diakoniassistent

Sponsorer:

Våra Sponsorer