Personal, styrelse, huvudmän


Årsstämma för Hela Människan i Enköping
hålls tisdag 21 mars kl. 18.30 i Mariarummet, Kyrkans Hus, Enköping.
(Ingång från gården som vetter mot Badhusgatan)

Du kan ladda ned möteshandlingarna här

Huvudmän:

Enakyrkan
Enköpings pastorat
Lagunda församling
S:t Ilians Katolska församling
Västerledskyrkans församling

Styrelse:

Mats Thurfjell , ordf.                                               Tel: 070-7776550
Stefan Granath, v.ordf.
Roland Wallhuss, kassör
Kathrine Hagberg, Hans Hardeberg
Göran Davidsson, Iwona Terleca-Binieda
Britt Winberg, Mauritz Lewenhaupt

Personal:

Föreståndare. Peter Ulveström                            Tel: 0171 278 81, 0768-272122
Dag: Marika Englundh, Lillan Löfgren
Natt: Marinette Liljefors, Lillan Löfgren, Åsa Rosander
Vik: Peter Sandorf, Robert Kjellman, Linda Johansson,
Matbryggan, vaktmästare mm.: Richard Kling
Rani Nielsen, diakoniassistent

Sponsorer:

Våra Sponsorer