Hela Människan på olika orter


Hela Människan Sverige hade fram t.o.m. December 2017 en tidning (som var mycket bra), men som numera har lagts ned. Detta för att det fordrar mycket arbete och då tidningen trycktes på papper och skickades ut till alla enheter + alla anställda, så kostade det en hel del pengar också - I denna digitala tidsålder...

Att ”titta in” och se hur andra enheter inom Hela Människan har det och vad som görs på andra orter runtom i Sverige för människor som har det svårare än andra, kan vara intressant. Den som har arbetat med det här är, Daniel Ryderholm. (Och vem vet, kanske HM Sverige bestämmer sig i framtiden för att återinföra tidningen i en digital form).

Riorna i Sverige 2018

Vi kommer här att publicera en hel del av dessa utgåvor, dvs reportage från andra Hela Människans verksamheter. runtom i vårt land.  Hela Människan finns idag på ungefär ett 80-tal platser i Sverige. Ett tag var det uppåt en 110 stycken, men då enheterna är ideella föreningar så är verksamheten beroende på kommunernas inställning och vilja av att ge bidrag. En del enheter är faktiskt självförsörjande, Tumba/Botkyrka är en t.ex.

Vi börjar med ett reportage om Enköping,  Läs mera här >>>

Alla andra reportage om Ria: