Enkät kännedom


Efter två år är det dags att på nytt göra en mätning och se om det på två år skett någon förskjutning i frågorna vi under två år jobbat med.

Vi hoppas att du vill fylla i enkäten oavsett om du fyllde i den för två år sedan eller ej. Vi vill ha svar från så många som möjligt!

Klicka här för att komma till enkäten