Vad gör vi?


Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. En djup respekt för det sant mänskliga har sin grund i att människan och hela skapelsen är helig. Livet är okränkbart. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett 80-tal orter.

I Hela Människan försöker vi skapa ett jag-du förhållande till medmänniskor vi möter, en relation i ögonhöjd. Inte ett uppifrån-och-ner-perspektiv där vi planerar åt och styr människor.

Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.

Hela Människan är en ideell organisation som kombinerar en stor frivillig insats med anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete.

Vem lyssnar… på ”dom som stör”?
Människor som Hela Människan är till för uppfattas ofta vara ”dom som stör”. Många blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan vill möta varje besökares blick och med genuint intresse lyssna till hennes livsvillkor. Allt för att söka upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. För att med en större förståelse för människor i svåra situationer kunna förebygga, behandla och rehabilitera. För att ur deras erfarenheter hämta kraft till att påverka samhället.