REHABILITERINGSKURS

Pga. det rådande läget med spridningen av sjukdomen Covid 19 planeras ingen ny kurs i närtid.
info@ttlnet.se eller tel 073 995 4474 (Birgitta Swalbring).