Volontär


Vill du göra något för och tillsammans med människor i Sverige?

Nu finns Hela Människans volontärsida uppe! Gå direkt till den via länken: www.volontarbyran.org/helamanniskan 

Våra lokala verksamheter tar gärna emot volontärer i långa eller korta uppdrag. Det kan handla om att finnas till för andra genom samtal, men också matlagning, snickeriarbeten, olika sysslor i något café eller en secondhandbutik eller andra viktiga uppgifter.

Du kan också kontakta din lokala verksamhet här och höra om vad de behöver hjälp med om det inte finns några uppdrag utlagda på vår volontärsida. Du kan också maila till volontar@helamanniskan.se